Tassu Kaikki teemat

Koiran itseluottamus ja sen parantaminen

Artikkelikuva

Aggressiivinen vai arka?
Koiran aggressiivisuus ja vihaisuus voi olla sen tapa peittää epävarmuutta ja arkuutta. Terveen itsetunnon omaava koira ei ole röyhkeä ja se hallitsee käytöksensä myös uusissa, pelottavissa, jopa vaarallisissa tilanteissa. Esim. poliisikoirilla täytyy olla hyvä itseluottamus; ne joutuvat usein hankaliin tilanteisiin, mutta niiden työstä ei tulisi mitään, jos ne käyttäytyisivät hallitsemattoman aggressiivisesti.

Epävarma, arka koira stressaa koko ajan ja voi ajautua käytöksensä vuoksi usein vaikeuksiin joko lajitoveriensa tai ihmisten kanssa. Arkuus-/aggressiivisuusongelmat ovat melko yleisiä mm. löytökoirilla tai sellaisilla koirilla, joita on entisessä kodissaan kohdeltu huonosti.

Pentuvaihe
Koiran terveen itsetunnon rakentaminen alkaa jo pentuvaiheessa. Jos 5 vkoa vanha koira kokee jotain pelottavaa ja traumatisoivaa, siitä ei jää vaikutusta myöhemmälle iälle, mutta 6-8 viikkoinen pentu on herkimmillään ja shokki jää vaikuttamaan ja siirtyy sen ns. kestomuistiin. Kun pentu on 12-13 vkoa ja sitä vanhempi, negatiivisista kokemuksista ei jää enää niin merkittäviä haittoja myöhemmälle iälle.

On muistettava, että voimakkaat negatiiviset, shokkivaikutteiset tapahtumat vaikuttavat koiran elämään. Se voi saada niitä missä iässä tahansa, mutta juuri ikäviikot 6-8 ovat kaikkein herkimmät. Herkkäluonteisille, pehmeille koirille traumoja syntyy helpommin missä iässä tahansa.

Rodun ja pennun valinta
Kun miettii rotua ja valitsee pentua, kannattaa tutkiskella rehellisesti omia voimavaroja ja tietotaitoa. Rohkean ja reippaan pennun ja koiran kanssa eläminen on helpompaa kuin aran kanssa, mutta hyvin itsevarma koira tarjoaa muunlaisia haasteita omistajalleen: kuinka saada se toimimaan halutulla tavalla...

Eri rotuisilla koirilla painottuvat erilaiset luonteenpiirteet. Esim. paimentamiseen ja vartioimiseen jalostetut koirarodut ovat lähtökohtaisesti paljon itsenäisempiä ja rohkeampia kuin esim. seurakoirat. Niiden odotetaankin tekevän omia johtopäätöksiä ja toimivan itse arvioiden tilanteen edellyttämällä tavalla. Nämä koiran ominaisuudet edellyttävät omistajalta ja kouluttajalta osaamista ja kokemusta koirien kanssa työskentelystä. Kovin itsevarmalta koiralta saattaa myös puuttua miellyttämisenhalu, joka tekee sen käsittelystä ja kouluttamisesta haasteellisempaa.

Kuinka kasvattaa terveen itsetunnon omaava koira
Koiran itsetunnon kannalta pentuvaiheen ja varhaisen nuoruuden ajan sosialistaminen on ensiarvoisen tärkeää. Mutta kuinka korjata aiemmat virheet ja parantaa nuoren tai aikuisen koiran itsetuntoa ja rohkaista sitä?

Nämä neuvot ja ohjeet pätevät sekä terveen itsetunnon kasvattamiseen, että itsetunnon korjaamiseen:

Jos sinulla on arka koira
• Ole reipas ja itsevarma. Yritä olla sitä ihan oikeasti, koira vaistoaa kyllä. Älä ylireagoi, älä hermostu.
• Lakkaa etsimästä vikoja koirasta, katso peiliin. Muutos parempaan lähtee aina omistajasta.

Toimi näin:
• Ole laumanjohtaja
Koira on tyytyväinen ja stressitön, kun se tietää kuka on laumanjohtaja ja kuka huolehtii siitä ja asioista, eikä sen tarvitse huolehtia.

• Ole looginen käskyissä ja kielloissa
Jos koiraa on kielletty hyppäämästä sängylle tai sohvalle, sen ei pidä antaa koskaan hypätä sängylle tai sohvalle. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö koiralla saisi olla jotain tiettyä sohvaa tai nojatuolia, jolle se saa mennä.

• Pyri käyttämään aina samoja kielto- ja käskysanoja
Sano käskyt selvästi. Koiran on vaikea erottaa käskyjä muun puheen seasta eikä se pahastu, vaikka et olisikaan "kohtelias" samalla tavalla kuin ihmisille puhuessasi. Koira ymmärtää myös äänensävyjä ja esim. matalammalla äänellä annetut käskyt menevät usein paremmin perille kuin korkeammalla äänellä annetut.

• Älä tartuta omaa pelkoasi tai epävarmuuttasi koiraan
Älä silittele tai tyynnyttele koiraa silloin kun se on peloissaan tai säikähtänyt. Koira voi tulkita nämä kehuiksi ja kokee silloin toimivansa oikein. Käyttäydy itse normaalisti ja vie koira kauemmas.
(Tätä tehdään erityisen usein pienten koirien kanssa, jotka nostetaan syliin esim. toisen koiran tai ihmisen jo pelkästään lähestyessä. Näin toimiessa koira oppii erinomaisen hyvin pelkäämään muita koiria ja ihmisiä.)

• Opeta koiraa, varsinkin pentua, leikin varjolla ja kannustaen
Jos koiraa pelottaa tai se ei ymmärrä, älä pakota, vaan houkuttele ja palkitse. Liian suuret vaatimukset ja paineet saavat koiran tuntemaan itsensä epävarmaksi.

• Muista aina koiran kehitystaso opetttaessasi sille uusia asioita
Älä vaadi koiralta liikaa; ne tekevät kyllä sen minkä osaavat!

• Palkitse onnistumiset, sivuuta epäonnistumiset ja yrittäkää uudelleen
Kun koira onnistuu, se kasvattaa koiran itseluottamusta. Myös luottamus omistajaan/ohjaajaan on tärkeää. Toiminnan keskeyttäminen epäonnistumiseen ilman onnistumisen mahdollisuutta heikentävät koiran motivaatiota ja se vaistoaa myös omistajan tyytymättömyyden.

• Tutustu rauhassa koiran luonteeseen ja ruoki vahvuuksia, kompensoi heikkouksia
Jo hyvin nuoresta pennusta näkee mm. sen, onko se rohkea vai arka ja syrjäänvetäytyvä. Jos koira on arka, se tarvitsee enemmän ihmisen rohkaisua.

• Elä koirasi kanssa normaalia, säännöllistä elämää
Koirat rakastavat rutiineja ja ne rauhoittavat niitä. Ulkoiluta aina samaan aikaan, ruoki aina samaan aikaan jne.

• Pyri tarjoamaan sille uusi elämys, paikka, ihminen tms. joka päivä
Tee koiran kanssa retkiä erilaisiin paikkoihin: käykää liikenteen vilinässä, parkkipaikoilla, puistossa, metsässä. Aloita retket läheltä ja tutummista paikoista lyhyt hetki kerrallan. Pikkuhiljaa voitte siirtyä oudompiinkin paikkoihin ja pidentää aikaa. Kun koira huomaa pärjäävänsä uusissa paikoissa ja uusien ihmisten kanssa, sen itseluottamus paranee aivan huomaamatta.

• Anna koiran totutella uusiin paikkoihin, ihmisiin jne. pikkuhiljaa ja asteittain
Älä anna vieraiden ihmisten lähennellä koiraasi äläkä pakota sitä tutustumaan kehenkään. Koiran, aivan kuten ihmisenkin, on saatava päättää, millä etäisyydellä se haluaa muista olla. Kotona hoitotoimenpiteitä tehtäessä, eläinlääkärissä ja näyttelykehässä tilanne on eri, silloin päättävät ihmiset.

Arkaa koiraa kannattaa rapsuttaa rinnasta, ei pään päältä.
Jos esim autossa matkustaminen on koiran mielestä pelottavaa ja ahdistavaa, aloitetaan harjoittelu istumalla autossa ihan paikallaan, ovet auki. Seuraavaksi suljetaan ovet, istutaan pidempään. Jossain vaiheessa käynnistetään auto ja pikkuhiljaa lähdetään jo pienille ajeluillekin.

• Vahvista entisiä, hyviä kokemuksia
Palaa koiran kanssa esim. uusiin paikkoihin ja vahvista hyvää kokemusta vaikkapa leikkihetkellä. Ihmisiin tutustuttaessa toimivat hyvin rapsutukset ja makupalat.

• Erityisesti nuoren koiran kanssa tulisi välttää pitkäkestoista stressiä
Stressaavia tekijöitä ovat mm. olosuhteiden jatkuvat muutokset, kohtuuttoman kova kuri yms.

• Ole kärsivällinen korjatessasi koiran traumoja ja pelkotiloja
Jos totuttelua yritetään liian nopeasti tai äkkinäisellä shokkivaikutuksella, pelko ja trauma saattavat vain paheta.

Jos koira esim pelkää muita koiria, älä vie sitä koirapuistoon, vaan koita löytää hyvätapainen koira opettamaan omallesi se, että muut koirat ovat ihan ok. Nämä tutustumistuokiot on tehtävä rauhallisessa, turvallisessa ympäristössä ihmisen valvonnassa. Koirat eivät myöskään saa olla kytkettynä, vaan niiden on saatava liikkua vapaasti ja käyttää kehonkieltään.

• Vietä aikaa koirasi kanssa
Koska koira on laumaeläin, se kärsii jatkuvasta yksinolosta. Aivan kuten lapsetkin, koira nauttii saadessaan joskus omistajansa jakamattoman huomion. Tällainen yhdessäolo lisää myös koiran luottamusta omistajaansa.

• Leiki koirasi kanssa
Riehukaa, hassutelkaa, leikkikää narunvetoleikkejä ja takaa-ajoleikkejä ja anna koiran joskus voittaa lelu kokonaan itselleen tai saada sinut kiinni.
(Se, että antaisit koiran voittaa aina, tai että se ei irrottasi lelusta silloin kun käsket sitä, vahvistaa huonoa käytöstä ja vääränlaista itsetuntoa.)

• Vie koirasi koirakouluun tai aloita sen kanssa jokin harrastus
Kun koira huomaa osaavansa tehdä erilaisia asioita ja saa siitä positiivista palautetta, se saa lisää itsevarmuutta.

• Älä anna muiden koirien (tai ihmisten) kiusata koiraasi, äläkä anna sen kiusata muita koiria (tai ihmisiä)
Pomotus latistaa itseluottamusta ja itse kiusaajana oleminen kehittää vääränlaista itseluottamusta.

KÄYTÄNNÖN ONGELMA:
Koira pelkää ihmisiä ja käyttäytyy heitä kohtaan aggressiivisesti
(murisee, näyttää hampaitaan, yrittää näykkiä)

Pyydä avustajaksi henkilö, jota koira ei pelkää
Varaa omaan ja avustajasi taskuun makupaloja

• Pyydä toista henkilöä seisomaan muutaman metrin päähän koirasta. Laita koira hihnaan ja anna sille samalla herkkupala.
• Sano koiralle esimerkiksi ”sano hei” ja kävele sen kanssa ystäväsi luo.
• Pyydä avustajaasii antamaan koiralle herkkupala sanomatta koiralle mitään tai silittämättä sitä.
• Kävele koirasi kanssa pois avustajan luota. Kehu koiraa ja palkitse se.
Harjoitusta tulee jatkaa, kunnes koira lähestyy ystävääsi innoissaan kuullessaan sanat ”sano hei”.

Kun harjoitus sujuuu hyvin tutun avustajan kanssa, tee sama harjoitus hieman vieraampien ihmisten kanssa.

Harjoittelua jatketaan lopulta koiralle entuudestaan täysin tuntemattomien ihmisten kanssa.

HUOM! On tärkeää, että nämä henkilöt eivät pelkää koiraa, koska koiran vaistotessa epävarmuutta tai pelkoa, tunne tarttuu siihen.

• Avustajat eivät saa tuijottaa koiraa tai koskea siihen, sillä se voi stressata koiraa. Avustajan tehtävänä on ainoastaan antaa tai heittää herkkupala koiralle, kun olette tulleet hänen luokseen. Heti sen jälkeen voit viedä koirasi pois avustajan luota.

• Kun koira ei enää halua pois avustajan luota, olette harjoitelleet riittävästi. Koira voi rentoutua vieraiden ihmisten seurassa, eikä koe heitä uhkaksi.

• Harjoitusta kannattaa vahvistaa jatkossa niin, että avustajasi voivat katsoa koiraa, koskea siihen ja antaa makupalan. Jos koira hermostuu, siirry sen kanssa kauemmaksi ja palaa taas hakemaan makupalaa alkuperäisen harjoitteen mukaisesti.

Mikäli koirasi aggressiivisuus ei johdu arkuudesta, voit lukea lisää täältä:
Koiran aggressiivisuus, aggressiivinen koira.

Joskus koira käyttäytyy aggressiivisesti myös oman lauman jäseniä kohtaan, siitä enemmän täällä:

Koira on aggressiivinen perheen ihmisiä kohtaan.

Tassu Muut artikkelit teemasta Koiran koulutus

Aiheeen tuotteita

Trixie Clicker koulutusnaksutin

Trixie Clicker koulutusnaksutin
2.90
◉ Heti varastosta

Flip Board- koiran strategiapeli

Flip Board- koiran strategiapeli
13.90
◉ Heti varastosta

Activity koirafrisbee 19 cm

Activity koirafrisbee 19 cm
8.20
◉ Heti varastosta

Biker Set -pyöräilyapu

Biker Set -pyöräilyapu
36.40
◉ Heti varastosta

Lue artikkeli aiheesta Koiran itseluottamus ja sen parantaminen

Lemmikille.com / Delivet Oy | Viilaajankatu 5, 15520 Lahti | P. 010 3961800 (ma-to 9-16) | Y1569430-8
| Yritysinfo | Toimitusehdot | Maksutavat | Ota yhteyttä | GDPR tietosuojalausunto