Tassu Kaikki teemat

Koiran aggressiivisuus, aggressiivinen koira

Artikkelikuva

Pelkkään näkyvään oireeseen puuttuminen ei auta, pitää ymmärtää syy koiran aggressiivisuuteen. Eri syistä johtuvat ongelmat poistetaan eri tavoilla.

· Puutteellinen sosiaalistaminen ilmenee koiran stressaantumisena täysin normaaleissa tilanteissa ja esim. muiden koirien parissa.

Koiranpentu sosiaalistetaan kolmen kuukauden ikään mennessä. Tämä on se ajanjakso, jolloin pentu suhtautuu asioihin pitäen niitä luonnollisina ja selvinä, eikä se pelkää tai oudoksu juuri mitään.

· Stressi aiheuttaa aggression, joka ilmenee normaaleissa tilanteissa. Se reagoi herkästi ja liioitellusti.

· Turhautuminen ja siihen liittyvä aggressio on opittu tapa: koira saa huomiota osakseen huonolla käyttäytymisellä.

· Johtajuusongelma

· Dominanssiongelma on suoraan sukua johtajuusongelmalle. Koira saattaa murista esim. ruokakuppia lähestyvälle ihmiselle tai tottelee vain silloin, kun sitä huvittaa. Syynä voi olla opetuksen tai luottamuksen puute ja arvojärjestys laumassa on koiralle epäselvä. Koira voi purra omistajaa tai toista perheen omaa koiraa silloin, kun sitä estetään tekemästä sitä, mitä se haluaa.

· Reviiripuolustus kohdistuu aina lauman ulkopuolisiin ihmisiin tai koiriin

· Suojeluaggressiivisuus on kyseessä silloin, kun koira puolustaa omistajaansa, eikä laske ketään omistajan lähelle.

· Saalistusaggressiivisuus ilmenee pienempien koirien tai kissojen jahtaamisena ja kiinnisaadessaan koira ”tapporavistelee” niitä 

· Kipu tai sairaus

· Pelko ja arkuus saavat koiran murisemaan ja rähjäämää varmuuden vuoksi ajatuksella ”hyökkäys on paras puolustus”. Koira yrittää peittää omaa epävarmuuttaan.

· Huonot kokemukset liittyvät pelkoon ja arkuuteen. Koira puolustautuu varmuuden vuoksi koettuaan esim. toisen koiran hyökkäyksen.

· Maternaalinen aggressio on narttukoirien vihaisuutta tiineyden tai valeraskauden aikana

· Liiallisesta hormonitoiminnasta johtuvaa aggressiota esiintyy uroskoirilla, jotka machoilevat lajitovereilleen.

Kaikissa aggressiotapauksissa omistajan johtajuutta tulee parantaa.

Koiralle ei tule huutaa tai käyttäytyä itse aggressiivisesti ongelmatilanteissa.

Koiran mielenmuutokset on opittava lukemaan etukäteen ja saatava koira kuuntelemaan ja rauhoittumaan jo hyvissä ajoin, ennen kuin raivo on jo päällä.

Lempeällä äänellä rauhoittelemisen ja silittämisen koira kokee palkitsemisena.

Ongelmatilanteita ei tule välttää, vaan opettaa koiralle uusi käyttäytymismalli tilanteeseen.

Tassu Muut artikkelit teemasta Koiran käytöshäiriöt

Aiheeen tuotteita

Turvakerroin Koiraturva

Turvakerroin Koiraturva
33.50
◉ Heti varastosta

Koiran aggressiivisuus, aggressiivinen koira

Artikkelissa käsitellään koiran agressiivisuuden syitä ja ratkaisumalleja.

Miten kohdata irtokoira

Vaikka laissa yksiselitteisesti velvoitetaan pitämään koira kiinni taajamissa ja muilla yleisillä paikoilla, irrallaan olevia koiria tulee joskus vastaan.

Lue artikkeli aiheesta Koiran aggressiivisuus, aggressiivinen koira